Parkeringsplatser & köer

Föreningen har kösystem för parkeringarna.

 

För att placera dig i parkeringskön vänligen kontakta styrelsen. (Per Martin – 073-030 90 62)

  • Parkering inkl. elstolpe: 175 kr/mån (Läggs till på hyresavi)
  • Föreningen har 58st parkeringsplatser att hyra ut och vi är 63 lägenheter, med andra ord måste vi ha regler och kösystem. Första prioritet är att det skall finnas 1 parkering/lägenhet.
  • Vid ägarbyte/försäljning av bostadsrätt med en idag tillhörande parkering så tillfaller parkeringsplatsen den nya medlemmen om så önskas, om parkeringen inte önskas av den nya medlemmen tillfaller platsen parkeringskön.
  • Vid önskemål om att hyra mer än en parkeringsplats per lägenhet är reglerna följande: om lediga platser finns tillgängliga kan första person i parkeringskön om så önskar hyra en extra parkering (detta för att föreningen skall slippa ha tomma platser). Huvudregeln är dock att varje lägenhet skall ha tillgång till 1 parkering, vilket är första prioritet i kösystemet. Har man erbjudits att hyra en extra parkering får man också räkna med att man kan bli av med sin ”extraplats” om någon lägenhet/medlem som inte har parkering önskar hyra en. Med andra ord så kan en extraparkering vara av temporär karaktär. Den som har haft en ”extraplats” längst är också den som får lämna sin extraparkering först, om det är som så att flertalet medlemmar har hyrt extraparkering. Hör närmare med parkeringsansvarige om gällande regler.
  • Styrelsen fattade beslut om att införa områdesbevakning från 2015. Det innebär att framför bommarna vid hus 22 & 24 och anslutningsvägen till trappuppgångarna samt framför ”rundeln” och utanför målade parkeringsplatser råder parkeringsförbud! Vid otillåten parkering på annans hyrda parkeringsplats kan man kontakta bevakningsbolaget för bötfällning. Vid flytt, renovering eller annan av styrelsen godkänd parkering innanför bommarna så skall ett tillstånd lånas och placeras fram i fönstret på fordonet! Dessa tillstånd (föreningen har totalt 5st) delas ut av Per Martin i 24C (parkeringsansvarig) och lämnas åter omgående efter att behovet upphört. Viktigt att tänka på om man har hantverkare hos sig är att man ansvarar för att bilarna parkeras på så sätt att räddningstjänst, sopbilar osv kommer förbi. Områdesbevakningen ansvarar Carpark/G4S för och är tillika dem de bötfällda skall framföra klagomål till vid tveksamheter! Varje medlem ansvar själv för att ta kontakt med Carpark/G4S om man behöver tillkalla övervakning om otillåten bil exempelvis blockerar er parkering, Carpark godtar inte att annan person än ägaren till parkeringen ringer. Telefonnummer till Carpark är: 0771-969000

 

Kontakta styrelsen

Har du frågor om parkering?

Vänligen kontakta föreningen för hjälp!

Kontakta styrelsen