Förvaltning av föreningen

Föreningen har två typer av förvaltning, ekonomisk och underhållsteknisk.

Den ekonomiska förvaltningen ansvarar MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Vår underhållstekniska förvaltning ansvar MARK fastighetsskötsel för.

Ekonomisk förvaltning

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är en ekonomisk förening vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning. Idag är ca 400 bostadsrättsföreningar anslutna som medlemmar. Dessutom sköter MBF fastighetsförvaltningen åt ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och andra fastighetsägare. Medlemmar och uppdragsgivare finns runt omkring i Mälardalen.

Underhållsteknisk förvaltning

Våran fastighetsskötare MARK fastighetsskötsel utför vårat underhåll så som gräsklippning, krattning, lövupptagning, sopa, sanda, snöröjning m.m.

Vi har även jouravtal med MARK fastighetsskötsel och det är dit våra medlemmar ringer när något är akut fel.

Läs gärna mer om hur du gör en felanmälan under fliken ”Fastighetsskötsel”.