Förvaltning av föreningen

Föreningen har två typer av förvaltning, ekonomisk och underhållsteknisk.

Den ekonomiska förvaltningen ansvarar MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Vår underhållstekniska förvaltning ansvar MARK fastighetsskötsel för.

Ekonomisk förvaltning

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är en ekonomisk förening vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning. Idag är ca 400 bostadsrättsföreningar anslutna som medlemmar till oss. Dessutom sköter MBF fastighetsförvaltningen åt ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och andra fastighetsägare. Våra medlemmar och uppdragsgivare finns runt omkring i Mälardalen.

Underhållsteknisk förvaltning

Våran fastighetsskötare MARK fastighetsskötsel utför vårat underhåll så som gräsklippning, krattning, lövupptagning, byte glödlampor, sopa, sanda, snöröjning m.m.

Vi har även jouravtal med MARK fastighetsskötsel och det är dit våra medlemmar ringer när något är akut fel i sin bostad eller i byggnaden och som behöver åtgärdas omedelbart oavsett tid på dygnet.

Felanmälan görs i första hand genom lapp i Brevlådan till styrelsen som finns i gången till tvättstugan.

Akuta Felanmälningar görs till:
Fastighetsjouren vardagar 16.00-07.00 samt helger 021-35 01 00

trapphus-information

Kontakta styrelsen

Har du några frågor gällande förvaltningen?

Kontakta styrelsen