Förvaltning av föreningen

Föreningen har två typer av förvaltning, ekonomisk och underhållsteknisk.

Den ekonomiska förvaltningen ansvarar MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Vår underhållstekniska förvaltning ansvar HJT Service för.

Ekonomisk förvaltning

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är en ekonomisk förening vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning. Idag är ca 400 bostadsrättsföreningar anslutna som medlemmar till oss. Dessutom sköter MBF fastighetsförvaltningen åt ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och andra fastighetsägare. Våra medlemmar och uppdragsgivare finns runt omkring i Mälardalen.

Underhållsteknisk förvaltning

Våran fastighetsskötare PM Fast utför vårat underhåll så som gräsklippning, krattning, lövupptagning, byte glödlampor, sopa, sanda, snöröjning m.m.

Vi har även jouravtal med PM Fast och det är dit våra medlemmar ringer när något är akut fel i sin bostad eller i byggnaden och som behöver åtgärdas omedelbart oavsett tid på dygnet.

Felanmälan 07.00-17.00
021 – 448 50 50

Jouranmälan 17.00-07.00
021 – 448 50 50

 

Kontakta styrelsen

Har du några frågor gällande förvaltningen?

Kontakta styrelsen