Cirka 100 meter längre ned på Harbostigen finns en fin kommunal lekplats med mycket valmöjligheter för barnen. Föreningens grönytor får gärna brukas till lek & spel för både vuxna och barn.