Om oss på brf furan

Om oss

Vi är en bostadsrättsförening belägen på Malmaberg, norr om Västerås Centrum som har som mål att våra boende trivs med sitt boende och med sina grannar. Därför arbetar vi för att fastigheten och den närmaste omgivningen ska vara så trivsam som möjligt, ett arbete som vi hoppas att de som bor i fastigheten ska hjälpa oss med.

Förvaltning av föreningen

Den ekonomiska förvaltningen ansvarar MBF för. Vår underhållstekniska förvaltning ansvar MARK fastighetsskötsel för.

Våra nycklar och låssystem förvaltas av Låscenter.

Ekonomisk förvaltning

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är en ekonomisk förening vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning. Idag är ca 400 bostadsrättsföreningar anslutna som medlemmar. Dessutom sköter MBF fastighetsförvaltningen åt ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och andra fastighetsägare. Medlemmar och uppdragsgivare finns runt omkring i Mälardalen.

Underhållsteknisk
Förvaltning

Våran fastighetsskötare MARK fastighetsskötsel utför vårat underhåll så som gräsklippning, lövupptagning, sopa, sanda, snöröjning m.m.

Vi har även jouravtal med MARK och det är dit våra medlemmar ringer när något är akut fel i sin bostad eller i byggnaden och som behöver åtgärdas omedelbart oavsett tid på dygnet. I varje fall av jourutryckning kommer styrelsen göra en bedömning av vem som ska stå för kostnaden (föreningen/medlemmen). Om medlemmen är underhållsansvarig för felet kommer medlemmen att debiteras för kostnaden.

Felanmälan görs i första hand genom att lämna en lapp i gröna brevlådan (finns i gången till tvättstugan i hus 22 B) eller genom att kontakta styrelsen.

Akuta Felanmälningar görs till:
Fastighetsjouren vardagar 16.00-07.00 samt helger 021-35 01 00


Förvaltning av nycklar

Om ni behöver en ny nyckel så går det bra att åka ned till Låscenter som finns på Ängsgärdsgatan 12. Ni behöver ta med senaste hyresavin och legitimation så ordnar de en nyckel åt er som ni sedan betalar på plats för.

Låscenter har även jour. Skulle det vara något låsproblem så kan ni ringa dem för att få hjälp. Varje fall bedöms sedan för vem som ska betala kostnaden (föreningen/medlemmen).