Fastighetskötsel

Fastighetsskötsel

Våran fastighetsskötare MARK fastighetsskötsel utför vårat underhåll så som gräsklippning, krattning, lövupptagning, sopa, sanda, snöröjning m.m.

Vi har även jouravtal med MARK fastighetsskötsel och det är dit våra medlemmar ringer när något är akut fel i sin bostad eller i byggnaden och som behöver åtgärdas omedelbart oavsett tid på dygnet. I varje fall av jourutryckning kommer styrelsen göra en bedömning av vem som ska stå för kostnaden (föreningen/medlemmen). Om medlemmen är underhållsansvarig för felet kommer medlem att debiteras för kostnaden.

Felanmälan görs i första hand genom att lämna en lapp i gröna brevlådan (finns i gången till tvättstugan i hus 22 B) eller genom att kontakta styrelsen.

Akuta Felanmälningar görs till:
Fastighetsjouren vardagar 16.00-07.00 samt helger 021-35 01 00