Friköpt mark

På förenings årsstämma 2015 lyftes frågan om att köpa vår tomt av Västerås Stad som vi har arrenderat på 10-årskontrakt. Detta blev för vår förening en stor årskostnad vilket också ökade med cirka 100% varje ny 10-årsperiod. Föreningens medlemmar ville lyfta frågan vidare till en extra föreningsstämma för att ta beslut i frågan, efter noga övervägande och framtagna beräkningskalkyler så fattade stämmans närvarande medlemmar i god majoritet (29 för friköp och 1 medlem emot) om att friköpa tomten. Köpet genomfördes fullt ut 20160601

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *