Laget är större än jagetEn välskött förening leder till att värdet på varje enskild bostadsrätt ökar. Därför är det viktigt med engagerade lägenhetsinnehavare. Bostadsrättsföreningens styrelse består av just det, lägenhetsinnehavare, dina grannar.


Alla är vi upptagna med jobb, fritidsintressen, barn som tar tid. Men om fler kan göra en insats i föreningen blir belastningen mindre för var och en. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen som alltid söker fler medlemmar för framtida styrelseuppdrag.


Synpunkter & förslag som kommer in från medlemmar tas upp på nästkommande styrelsemöte. Mötena varje månad.