Renovering av bostad

Samtliga renoveringar av större sort, så som köks- och badrumsrenovering ska godkännas av styrelsen. Detta är en försäkring för samtliga medlemmar och skall följas i alla fall av renovering

Samtliga renoveringar av större sort, så som köks- och badrumsrenovering ska godkännas av styrelsen. Detta är en försäkring för samtliga medlemmar och skall följas i alla fall av renovering.

Planerar den boenden exempelvis att riva en vägg kan denne vara bärande och påverka strukturen av fastigheten.

Föreningen tar inget ansvar i val av hantverkare eller liknande kompetens. Dock kan styrelsen tillsammans med förvaltningen vägleda dig i den mån dem kan.

Informera


Informera styrelsen i god tid innan påbörjad renovering genom att antingen ringa någon av oss, skicka ett meddelande under ”Kontakta oss” eller lämna en lapp i den gröna brevlådan i hus 22B (korridoren vid tvättstugan).

Rot & Rut


Föreningen har inget ansvar i dessa frågor. Här råder eget ansvar för vardera medlem i föreningen. För mer upplysning i frågan vänligen besök www.skatteverket.se.