Nyheter

Här samlar vi senaste nytt som har hänt och kommer att hända i föreningen

15/4 2024

Sand upptagning


Mark kommer v17/18 för att borsta upp sand och grus från våra gårdar.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


9/4 2024

Tvättstuga


Styrelsen har uppmärksammat myror i tvättstugan och kommer ta tag i problemet snarast.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


20/3 2024

Särskilt parkeringstillstånd

 

Styrelsen har godkänt ett särskilt parkeringstillstånd till en ny medlem i 24 C.

Gäller utanför entré till 24C / 24 D.

Detta med anledning av omfattande renovering som krävs för aktuellt objekt.

Har du som medlem några invändningar, kontakta Styrelsen.

Tillståndet gäller tills vidare.


15/2 Infoblad vintern 2024

Hej, Medlemmar!

Budgetförslag 2024/2025

Enlig inkommit budgetförslag från MBF är rekommendationen att höja grundavgiften på månadsavin med 5,9%, start 2024-05-01.

Styrelsen har beslutat att följa dessa rekommendationer med anledning av ökade driftkostnader och ökade räntor.

Tak husbyggnad 22 och 24

Under hösten 2023 har det upptäckts läckage i båda våra hustak. Denna återställning och åtgärd kommer att prioriteras i så stor utsträckning som det bara går i skrivande stund. Återställning kommer att bli omfattande men det bedöms just nu inte som oroande då tillfälliga reparationer har utförts. Mer information kommer framgent.

Tvättstuga

Återigen är det medlemmar som inte sköter och respekterar framtagna städrutiner, det lämnas bland annat kvar ludd i torktumlaren och golven är inte omhändertagna. Vi kommer inom kort att börja registrera de som missköter sig och risken finns för uteslutning av tvättstugan för dessa.

Information om detta finns i anslutning till bokningstavlan.

Ladda ner infoblad HÄR

Med vänlig hälsning

Stryelsen


5/12 2023 Motorvärmare

Hej, medlemmar !
Några av er har hört av sig till Styrelsen att motorvärmaren inte har fungerat.
Dessa ska nu vara åtgärdade.
Du som inte har kontrollerat din motorvärmare, gör det.
Om motorvärmaren av någon anledning inte fungerar, gå in på kontaktformuläret och meddela ditt fel, nummer på parkeringsplats och kontaktuppgifter så ska vi meddela vår samarbetspartner att åtgärda det så skyndsamt det går.
Mvh
Styrelsen


20/11 2023 Infoblad vintern 2023


KLICKA HÄR


6/11 2023 Infoblad angående cyklar i cykelförråd

Hej, Medlemmar!

 

Cykelförråd

 

Vi i Styrelsen har nu gått igenom alla cyklar/objekt och har uppmärksammat att det är en hel del cyklar/objekt som inte är uppmärkta trots uppmaning. Dessa ouppmärkta cyklar/objekt står nu samlade i cykelförrådet på vänster sida.

Dessa omärkta cyklar/objekt är fortfarande någon medlems egendom därför uppmanar vi er för sista gången att märka upp dessa med antingen den gröna Spara eller den röda Skänka/Kassera lappen.

Om dessa cyklar/objekt nu inte märks upp innan 2023-11-15 kommer de att bedömas som egendom till BRF Furan och kommer då att skänkas till Bobbys cykel och verkstad.

Lappar för uppmärkning finns att tillgå i cykelförrådet.

 

Om någon har frågor kring detta, kontakta Styrelsen.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen - BRF Furan

26/9 2023 cykelförrådet

Vi har nu möjliggjort mer utrymme för cyklar genom att riva de gamla väggarna där kompressorn stod.

Kompressorn finns nu tillgänglig direkt till vänster när man kommer in.
19/9 2023 cykelförvaring

Cykelförrådet

 

Vi i Styrelsen har konstaterat att det är stor oreda och cyklar i Cykelförrådet som inte har använts i närtid. Därför behöver vi ta ett krafttag för att få ordning i den.

Vi har nu dessutom gjort större plats genom att riva inre boden. Den yta som nu är riven kommer bli ny yta för cykelförvaring. Den nya ytan kommer förses med cykelställ, belysning och kompressorn för att pumpa cyklar kommer få en ny plats. Möjligtvis senare i höst kommer resterande yta av cykelförrådet få nya cykelställ för bättre förvaring.


Utskick 20/9-2023 nerladdning


9/9 2023 cyckelförvaring

Hej medlemmar!
Just nu pågår vissa insatser i vårat cykelförråd så att vi under hösten kan göra en översyn gällande cykelförvaring i BRF Furan.
Vi har under brandinspektion fått anmodan om cykelparkering i hus 22, detta kommer att åtgärdas, förverkligas och beslutas under hösten där cykelförvaring i hus 22 inte kommer vara tillåtet under rådande brandföreskrifter.
Efter genomförd brandinspektion så fick föreningen uppmaning att inga cyklar får förvaras i hus 22 då detta är en utrymningsväg samt skyddsrum.
Då har Styrelsen beslutat att investera och förbättra bättre förvaring i cykelförrådet.
Under perioden som Cykelförrådet ses över kommer Kompressorn att pumpa cyklar att vara satt ur bruk.29/8-2023  - Årsstämma 2023

Kära medlemmar, nu är det snart dags för årsstämma måndagen den 25/9 - 2023 kl 18:00 på Food & Co fd Magneten på Finnslätten.

Kallelse och mer info kommer komma inom kort i din brevlåda samt på hemsidan11/7-2023

Bästa medlem...

Du som äger denna cykel, vänligen släng den, sälj den eller flytta den till cykelförrådet innan den blir en del av fastigheten...Har du några invändningar, kontakta Styrelsen....


11/5 - 2023 Uppmaning Grillning

Nu är våren här och många vill börja tända grillarna, men det finns vissa regler alla måste förhålla sig till.


Gasoltuber eller liknade får ej förvaras på balkong eller källarförråd enligt MBR.

Kolgrillar hänvisas till anvisade grillplatser på föreningen – 2 till antalet.

Gasolgrill får användas på uteplatser, dock så långt från fasaden det bara är möjligt.

På balkong får endast el-grill användas.

Grillning i uterum är förbjudet.


Extra Stämma - INSTÄLLT PGA OTILLRÄCKLIGT INTRESSE

Tid: onsdagen 24 MAJ 2023, kl. 18:00 – 20:00    

Lokal:  Food & Company, fd Magneten, Lugna Gatan

Abonnerad buss avgår från Gunnilbogatan 22–24, kl. 17:45

Retur till Gunnilbogatan efter Extra Stämman

 smörgåstårta med dryck serveras kl. 18:00


Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).

3. Val av ordförande och sekreterare på stämman.

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

6. Beslut om individuell avläsning av el.

7. Beslut om solceller.

8. Det första beslutet av två gällande antagande av nya stadgar, enligt tidigare erhållet material.

7. Mötets avslutande.

 

Efter stämman kommer Styrelsen att ge allmän information till medlemmar.

Mvh

Styrelsen

Ladda ner informationsblad

2/4-2023 Uppmaning soprum

Hej, Medlemmar!

Soprummet är ett allmänt utrymme där vi slänger bland annat restavfall, matavfall, plast wellpapp m.m

Övrigt avfall uppmanas bostadsrättshavaren att åka med sina sopor till återbruket.

Detta för allas trevnad, det får inte bli enligt bilderna.


Mvh

Styrelsen

28/3-2023 - Ventmetoder

Hej, Medlemmar i 22B, 24 A, 24 B och 24C!

Datum är nu bestämda när Ventmetoder kommer till oss för att fortsätta utföra tester, kontroller och justeringar samt andra ingrepp hos oss. Det blir följande datum:

 

  • Måndag 8/5 kl. ca kl. 08:00 – 11:30, Trapphus 22 B
  • Måndag 8/5 kl. ca kl. 12:30 – 16:00, Trapphus 24 A
  • Tisdag 9/5 kl. ca kl.  08:00 – 11:30. Trapphus 24 B
  • Tisdag 9/5 kl. ca kl.  12:30 – 16:00. Trapphus 24 C


Och om det så skulle finnas behov, även onsdag 10/5 ca kl. 08:00 – 11:30 för eventuella återbesök eller liknande om så behövs.

 För att Ventmetoder till fullo ska kunna utföra sitt arbete, vänligen se till att alla ventiler är åtkomliga för inspektion och kontroll.

Under tiden som Ventmetoder är hos och arbetar så finns det möjlighet att meddela dem och informera om husdjur eller annat eftersom de besöker samtliga lägenheter med huvudnyckel. De nås på telefon: 073 – 525 49 09 mellan kl. 08:00 – 16:00


Mvh

Styrelsen

Ladda ner informationsblad

unsplash