Uthyrning i 2a hand

Önskar du hyra ut din bostad i andra hand tar du i första hand kontakt med MBF och begär ut blanketter som sedan fylls i och lämnas till styrelsen. Sedan gör MBF tillsammans med styrelsen en prövning på individen som önskar hyra i andra hand, styrelsen har rätt att neka 2-handsuthyrning om styrelsen finner lämpligt. Styrelsen har även rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om bristande i föreningens stadgar eller trivselregler uppkommer.

Att tänka på är att, 2-handsuthyrning är giltig ett (1) år i taget.

Vid 2-handsuthyrning utgår en administrationsavgift för upprättande av kontrakt. Kostnaden är 10 procent av årets prisbasbelopp, dvs 4 550 kr under 2018.

När godkänner föreningen ny medlem?


Föreningen överlåter prövning av nya medlemmar till MBF. En kreditupplysning ligger som grund till beslutet. Efter det att prövningen är godkänd skickas avtalet till styrelsen för undertecknande och därefter är den nya boenden godkänd av föreningen.