Parkering

Föreningen har en separat kö till parkeringen. Du kan läsa mer om detta nedan.

Avgift


Avgiften är 250 kr/mån och läggs på medlemsavgiften.

Antal platser


Vi har 58 parkeringsplatser med elstolpe som hyrs ut till boende.

Kösystem


Det är ett separat kösystem till p-platserna. Du kan läsa mer om detta nedan. För att ställa sig i kö, kontakta ansvarig i styrelsen för parkering.

Parkeringsförbud inom bostadsområde


Förutom våra parkeringsplatser är det parkeringsförbud inom bommarna vid hus 22 och 24. Läs mer om reglerna nedan.

Gästparkering


Vi har 2 platser för gästparkering, nr 61 och 62. Avgift 6 SEK/timme dygnet runt, betalning sker via app – Easy Park med områdeskod.
Parkeringar bevakas av Avarn Security.

Kösystem


Vi har ett separat kösystem för parkeringsplatser. Det innebär att parkeringsplatsen inte följer med lägenheten vid överlåtelse. För att ställa dig i kö kontaktar du ansvarig i styrelsen för parkeringar.

Kontakta styrelsen

Föreningens första prioritering är att alla ska kunna få en parkeringsplats. Med 58 platser och 63 lägenheter är det tyvärr omöjligt. När en lägenhet säljs kommer den som står först i kön att få den parkeringsplatsen.

Om man redan har en parkeringsplats kan man ställa sig i kö för att få en till parkeringsplats. Däremot kommer de som inte har någon parkering alls att gå före i kön framför någon som redan har en parkering.

Har man erbjudits att hyra en extra parkering får man också räkna med att man kan bli av med sin ”extraplats” om någon lägenhet som inte har parkering önskar hyra en.

Områdesbevakning


Det är parkeringsförbud på bostadsområdet vilket innebär att innanför/framför bommarna vid hus 22 och 24 får man inte parkera.

Vid otillåten parkering tex om någon står på din parkeringsplats eller står framför bommarna kan du kontakta bevakningsbolaget Carpark.

Vid flytt, renovering eller annat skäl som styrelsen har godkänt kan du låna parkeringstillstånd. Parkeringstillstånden hämtas av den som är ansvarig för parkering i styrelsen. Klicka på länken under ”kösystem” för att se vem det är. Parkeringstillstånden ska placeras i framrutan på den bil som står innanför bostadsområdet.

Även om du har fått ett parkeringstillstånd måste du ändå se till att du parkerar längst med husväggarna så att sopbilar, räddningspersonal och liknande kommer fram.

Det är du som har anlitat hantverkare som även ansvarar för att de parkerar på rätt sätt.

Telefonnr till Carpark: 0771-969000